Šta sve donosi nacrt Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju Republike Srpske?

02/10/2017 15:12

Šta sve donosi nacrt Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju Republike Srpske?

Nacrtom zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju Republike Srpske predviđeno je povećanje obima praktične nastave u odnosu na stručno-teorijsku, istakla je savjetnica ministra za obrazovanje Slavica Kuprešanin.

Ona je pojasnila da su izmjene u odnosu na važeći zakon, uglavnom, fokusirane na srednje stručno obrazovanje koje pohađa 76,4 odsto učenika.

Na prvoj javnoj raspravi o Nacrtu ovog zakona, koja je održana u Prijedoru, savjetnica ministra je istakla da su tu i novine kada je riječ o standardima zanimanja i kvalifikacija i izradi kvalifikacijskog okvira, kao i da je za lica koja su bila u kazneno-popravnom domu dostupno obrazovanje.

“Izmjene Zakona o srednjem obrazovanju su posebno posvećene praktičnoj nastavi i detaljnije je opisano njeno izvođenje van škole kod privrednika, s ciljem zaključivanja ugovora između škole i roditelja”, rekla je Slavica Kuprešanin.

Ona je dodala da je tačno pobrojano koje su obaveze poslodavca, a koje škole i učenika u nastojanju da u privrednim preduzećima bude određen mentor tim učenicima da bi praktičnu nastavu obavljali kvalitetno.

Koje izmene su predložene?

Govoreći o novini koja predviđa povećanje obima praktične nastave u odnosu na stručno-teorijsku, ona je navela da su tu i dva nova poglavlja o vanrednim učenicima i o kvalitetu obrazovno-vaspitnog rada koje se ogleda u vrednovanju i samovrednovanju škole.

Prema njenim riječima, predviđeno je sedam standarda kvaliteta za samovrednovanje škole, tako da u nekom narednom periodu, kada to zaživi, više neće biti potrebno da se gleda uspjeh učenika, nego će samim samovrednovanjem škola biti rangirana.

Novina je i uvođenje velike mature za opšte obrazovanje koja je potrebna zbog ulaska u EU jer je na toj mapi puta jedan od njihovih zahtjeva i prilikom upisa će se vrednovati i uspjeh na maloj maturi.

Ministarstvo prosvjete i kulture procijenilo da bi prvu od sedam javnih rasprava, koje će biti održane širom Srpske, trebalo započeti u Prijedoru jer je u izvještaju Torinskog procesa iz 2014-2016. godine za stručno obrazovanje Evropske komisije, Prijedor prepoznat kao grad koji ima pozitivno poslovno okruženje.

Slavica Kuprešanin je pojasnila da je Prijedor sredina koja je posvećena podizanju kvaliteta srednjeg sturčnog obrazovanja, da ima dosta stručnih škola koje su inovativne u svakom pogledu.

Vlada Republike Srpske utvrdila je krajem avgusta Nacrt zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju s ciljem otklanjanja uočenih nedorečenosti, što efikasnije primjene zakona u praksi, te iznalaženja novih zakonskih rješenja.

Izradi novog teksta Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju pristupilo se, imajući u vidu da postoji potreba da se pojedine odredbe Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju preciznije definišu.

Potrebu i inicijativu za adekvatnijim i sveobuhvatnijim uređenjem pojedinih pitanja predmetne oblasti iskazale su škole, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i drugi društveni partneri u oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

Sljedeća javna rasprava o Nacrtu zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju zakazana je za sutra u 11.00 časova u Doboju. Narednih pet javnih rasprava biće održano prema sljedećem rasporedu: 2. oktobra u Bijeljini, 3. oktobra u Zvorniku, 5. oktobra u Banjoj Luci, 10. oktobra u Trebinju i 11. oktobra u Istočnom Novom Sarajevu.

Izvor: vladars.net

02/10/2017 15:12

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga

ITEP300x250px