Nada kao snažan izvor uspjeha

24/07/2014 13:01

Nada kao snažan izvor uspjeha

Studenti često imaju utisak da profesor baš njima ne želi da da bolju ocjenu. Veliki broj profesora koji su učestvovali u anketi tvrdi da je situacija ustvari suprotna.

Istraživanja ukazuju na to da je gajenje nade zaista komplikovan proces, ali proces koji je vrijedan nagrade. Upravo zbog toga, mnogi profesori trude se da podstaknu studente, pogotovo one koji imaju problema sa vladavanjem gradiva, da se više trude i vjeruju u uspjeh.

Rezultati istraživanja pokazali su da studenti sa puno nade, ostvaruju veće uspjehe, stvaraju snažnija prijateljstva i unose više kreativnosti u rješavanje problema. Kod ovih studenata rijetke su pojave anksioznosti i depresije, ujedno se kod njih rijetko javlja sklonost ka napuštanju studija. Jedan od zaključaka istraživanja je da se akademska budućnost studenta može lakše predvidjeti na osnovu nade, nego na osnovu samocenjenja ili pozitivnog stava prema životu.

Postavlja se pitanje, kako da profesori prepoznaju koji studenti gaje velike nade? Najčešće su to studenti koji uče iz svojih neuspjeha i trude se da sljedeći put budu bolji. Optimistični su i kada ne ide sve kako su zamislili. Kada naiđu na prepreke, bodre sebe i ne odustaju.

Ono što je dobro, je to da se nada može razviti i kod studenata koji su u velikom riziku da je izgube. Nada se gaji i kroz postavljanje ciljeva, stvaranje strategija kako bi dostigli te ciljeve, kao i da ostanete motivisani kada naiđete na prepreke.

24/07/2014 13:01

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga

ITEP300x250px