Međunarodni dan borbe protiv dječjeg rada

12/06/2019 14:48

Međunarodni dan borbe protiv dječjeg rada

Danas se u svijetu proslavlja Dan borbe protiv dječjeg rada, a statistike su poražavajuće.

Iako je ekslopatacija djece u većini zemalja zabranjena zakonom, čak 218 miliona djece između pet i 17 godina u svijetu je radno angažovano č, među njima 152 miliona su žrtve dječjeg rada, a skoro polovina njih, 73 miliona, uključeno je u opasan dječji rad.

Činjenice o dječjem radu

  1. Od ukupnog broja djece koja su primorana na rad, 64 miliona su djevojčice. Međutim, ovaj vid eksploatacije se rjeđe prijavljuje, jer je manje vidljiv, a ta djeca uglavnom rade tzv. kućne poslove
  2. 48% djece koja su primorana na rad imaju između 5 i 11 godina
  3. Skoro polovina ih je uključena u opasan i riskantan rad
  4. Najviše “djece radnika” ima u Africi, Aziji i Pacifiku.
  5. 19% djece koja su primorana na rad dolaze iz siromašnih porodica
  6. Ovaj vid zaposlenja ostvaruje preko 150 milijardi nelegalnih prihoda godišnje
  7. Većina ovakve djece napusti školu do 15. godine života
  8. Bivše žrtve dječjeg rada će najvjerovatnije ostati samo na obaveznom, osnovnom obrazovanju
  9. Osobe koje su bile žrtve dječje eksploatacije će najvjerovatnije imati manje plaćene poslove kasnije tokom života
  10. Najviše djece radnika ima u agrikulturi, a 12% ih radi u rudnicima
12/06/2019 14:48

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga

ITEP300x250px