Da li je dobro planirati?

22/05/2020 12:45

Da li je dobro planirati?

Znate kako narod voli da kaže – kad se planira sve se, uglavnom, izjalovi. Međutim, da li se baš svaki segment privatnog i poslovnog života može živjeti bez plana Da li život trpi planove?

Kada je u pitanju poslovni segment, najbolje bi bilo uvijek imati neki plan i program kojeg biste se mogli pridržavati kako biste bili sigurni da se radne obaveze odvijaju onako kako je predviđeno. U toj situaciji postoje menadžeri koji su nadležni za sprovođenje i nadzor.

Radnicima je korisno da imaju planer koji će uvijek moći da prate, dopunjavaju i da precrtavaju sve izvršene obaveze.

Postoji i onaj segment koji obuhvata situacije koje se ne mogu planirati, a to su krizne siutacije. Osobe koje se bave ovim poslovnim segmentom isto planiraju, jer velike kompanije traže da se i takve situacije na neki način predvide i saniraju. Onda je postotak rješavanja neprijatnih stvari i krucijalnih problema lakši i brzo može da se odreaguje.

Kada je o tome riječ, važno je napomenuti da ne misle svi čelnici kompanija da je pr za krizne situacije važan, a pogotovo da njegova stručnost nekada spasi cijelu kompaniju od propasti.

Planiranje i život

Život već drugačije funkcioniše – on cijeni spontanost. Naravno da ovo ne znači da bi trebalo da odustanete od svih planova, ali život cijeni sve trenutke zajedno i sva iznenađenja koja donosi.

Čovjek ima potrebu da planira kako bi osjećao da i u tom segemntu ima kontrolu i sa jedne strane ta težnja je razumljiva. Stvari koje teku bez problema spašavaju od stresa, anksioznosti i depresije, a čuvaju i finansije, uticaj i status. Znamo da je čovjek i materijalno biće i da mu je egzistencijalni momenat važan.

Životna planiranja vode i do razočaranja, a razočaranja smanjuju broj pokušaja iz početka. Planiranjem budućnosti gubimo sadašnjost iz vida, propuštamo prilike i propuštamo detalje.

Situacije koje ne zavise od nas

Već bismo pred kraj mogli da zaključimo da, prosto, postoje stvari koje ne zavise od nas. One se, jednostavno, dogode. Tada bi trebalo da pružimo maksimum kako bismo pokušali da riješimo sve, a ukoliko to nije moguće, moramo da se prilagodimo ili da zatražimo pomoć.

Da ne bismo unaprijed razmišljali o stvarima koje bi mogle da nam se dese, važno je da idemo onako kao ide i dan koji traje i u kom smo, a dok smo u njemu, znači da smo aktivni, da doprinosimo i da nešto možemo da uradimo i privatno i poslovno.

Na kraju, naravno da postoje stvari koje moraju da se planiraju, pa i za više godina u budućnost. Jedna od tih stavri je kredit, recimo stambeni, koji se planira, sračunava i preračunava i koji se uzima najčešće i na 20 godina – što je plan za budućnost.

Važno je planirati i kako bi se donijele neke važne odluke zbog ispravnosti izbora.

22/05/2020 12:45

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga

ITEP300x250px