Back to homepage

Upis na fakultete u Bosni i Hercegovini

Upis na fakultet u Bosni i Hercegovini regulisan je nizom zakona koji utvrđuju pravila studiranja, regulišu status samih studenata, definišu zvanja za svaki nivo studija itd. Svaki kanton ili županija ima poseban zakon koji reguliše rad visokoškolskih ustanova i sam način studiranja, međutim na sve njih utiče jedan okvirni zakon o visokoškolskom obrazovanju Bosne i Hercegovine. Okvirnim zakonom, između ostalog uvrđena su

Prava studenata:

 • Prisustvo predavanjima, seminarima i drugim oblicima nastave
 • Usluge biblioteke i druge usluge za studente
 • Učestvovanje u izborima za studentska predstavništva
 • Pravo na priznavanje i prijenos bodova između akreditiranih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini

Obaveze studenata:

 • Pridržavati se pravila koje je uspostavila ustanova
 • Poštovanje prema pravima osoblja i drugih studenata
 • Posvetiti punu pažnju svom studiju i učestvovati u akademskim aktivnostima.

Okvirnim zakonom definisan je i status studenta:

Status studenta prestaje završetkom studijskog programa i dobivanjem stepena za koji se školuje, ispisom iz visokoškolske ustanove prije završetka studija, odnosno kada student ne upiše narednu godinu studija, ne obnovi upis u istu godinu u propisanom roku, a ne miruju mu prava i obaveze studenta.

Status redovnog studenta može prestati i ako visokoškolska ustanova izrekne takvu disciplinsku mjeru. Status redovnog studenta prestaje i kada redovni student dva puta obnovi istu studijsku godinu i ne stekne uslove za upis u višu godinu studija.

Uslovi upisa na fakultete i visoke škole usko su definisani za svaki od kantona.

Zakone o visokom obrazovanju i stvari koje treba da znate o Bolonjskoj deklaraciji pogledajte OVDJE.

Kriterijumi za upis na fakultete i visoke škole u BiH

Prilikom upisa kandidata na fakultet ili visoku školu u Bosni i Hercegovoini, redoslijed kandidata definiše se na osnovu različitih kriterijuma koji se mogu razlikovati u zavisnosti od kantona kojem pripada visokoškolska ustanova i Zakona o visokom obrazovanju kojem podijležu.

Uslovi za upis na fakultete i visoke škole:

 • Uspjeha u prethodnom obrazovanju
 • Vrste prethodnog obrazovanja
 • Rezultata ostvarenih na prijemnom ispitu (ukoliko je predviđeno polaganje prijemnog ispita)
 • Rezultat postignutih na osnovu ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti (samo za određene fakultete)
 • Drugih rezultata značajnih za upis kandidata

Prijemni ispit, prilikom upisa na fakultete i visoke škole u BiH, ne polaže se na svim fakultetima. U nastavku teksta biće prikazani svi konkursi za upis po univerzitetima, sa detaljnim informacijama o uslovima upisa za svaki od fakulteta.

Trajanje i ciklusi studija na fakultetima i visokim školama u Bosni i Hercegovini

Prvi ciklus studija – Osnovne (dodiplomske) studije

 • Prvi ciklus studija na fakultetima i visokim školama u Bosni i Hercegovini traje najmanje 3, a najviše 4 godine i vrednuje se sa 180, ili 240 ECTS bodova. ECTS, odnosno European Credit Transfer System predstavlja evropski sistem bodovanja, definisan kroz Bolonjski deklaraciju.

Drugi ciklus studija – Diplomske studije

 • Drugi ciklus studija traje najmanje 1, a najviše 2 godine i nose 60, odnosno 120 ECTS bodova. Pravo na upis imaju svi kandidati koji su prethodno završili prvi ciklus studija.

Treći ciklus studija – Doktorske studije

 • Studije trećeg ciklusa traju 3 godine i nose 180 ECTS bodova. Pravo na upis imaju kandidati koji su prethodno završili studije drugog ciklusa.

Izutek mogu da budu studije stomatologije, farmacije, veterine i medicine koje traju 5 ili 6 godine i obuhvataju prvi i drugi ciklus studija. Ovakav oblik naziva se integrisane studije.

Dokumenta za upis na fakultete i visoke škole u Bosni i Hercegovini

Dokumenta za upis na fakultet i visoke škole u Bosni i Hercegovini:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Originalna svjedočanstva o završenim razredima tokom srednjoškolskog obrazovanja kao i originalna diploma sa završnog ispita
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti (za ustanove u kojima se polaže)
 • Kandidati koji upisuju Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, dužni su da prilože važeće ljekarsko uvjerenje


Konkursi za upis na fakultet u Bosni i Hercegovini

 • Spisak svih državnih fakultet u Bosni i Hercegovini pogledajte OVDJE.
 • Spisak svih privatnih fakultet u Bosni i Hercegovini pogledajte OVDJE.
 • Spisak svih državnih visokih škola u Bosni i Hercegovini pogledajte OVDJE.
 • Spisak svih privatnih visokih škola u Bosni i Hercegovini pogledajte OVDJE.

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga

ITEP300x250px