UNSA: Studenti protiv najavljenog povećanja školarina

05/05/2017 15:53

UNSA: Studenti protiv najavljenog povećanja školarina

Senat Univerziteta u Sarajevu (UNSA) razmatra povećanje školarina od 20 do 40 posto na fakultetima UNSA radi poboljšanja uslova rada i nastave, što studenti oštro osuđuju zbog teške ekonomsko-socijalne situacije u državi.

Prorektor Univerziteta u Sarajevu Željko Šain je najavio da bi do povećanja cijena moglo doći zbog potrebe za nabavkom nove opreme i literature te opremanja fakulteta savremenim hardverima i softverima.

– Postoje neke nelogične stvari u vezi s cijenama studiranja i mi želimo na osnovu jednog ekspertnog istraživanja vidjeti koliko zaista jedan student treba plaćati školarinu, ističe Šain.

Potreba povećanja cijena školarine, kako kaže Šain, javila se zbog “nesrazmjernih odnosa”.

– Vlada Kantona Sarajevo nama ne može povećati tranšu koja se nije promijenila posljednjih deset godina, a pritom postoje potrebe za ulaganjima i povećanjem standarda nastavnog procesa. Redovan student može studirati sa 100 KM godišnje, što nije dovoljno da im pružimo kvalitetnu nastavu. Traže se novi kompjuteri, laboratorije, a mi sada ne možemo obnavljati opremu i gledamo gdje bi se cijene mogle korigirati, pojasnio nam je Šain.

S druge strane, studenti smatraju kako renoviranje i obnavljanje fakulteta ne treba ići samo “preko njihovih leđa”, već da se u finansiranje trebaju uključiti akademska zajednica i Vlada KS.

Predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu (SPUS) Merim Serdarević ističe kako je sramota da se od enormnih plaća pojedinih dekana i prodekana ne mogu izdvojiti sredstva za poboljšanje uslova na fakultetima.

– Nadamo se i vjerujemo kako će Vlada KS imati razumijevanja te da neće odobriti jednu takvu neozbiljnu odluku Senata UNSA, a posebno u ovoj teškoj situaciji u kakvoj se nalazi naše društvo. Mi smo jučer pozvali članove Senata UNSA da još jednom preispitaju svoj prijedlog i da se osvrnu oko sebe. Građani su na rubu siromaštva i ne možemo se po cijeni školarine porediti s privatnim fakultetima, rekao nam je Serdarević.

Konačnu odluku o povećanju školarine može donijeti jedino Upravni odbor UNSA u saglasnosti s Vladom KS. Ukoliko se usvoji prijedlog Senata UNSA studenti svih fakuteta UNSA, osim Stomatološkog i Medicinskog fakulteta, bi početkom nove školske godine mogli plaćati veće školarine.

05/05/2017 15:53

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga

ITEP300x250px