UNSA: Bez poskupljenja školarina!

12/05/2017 11:00

UNSA: Bez poskupljenja školarina!

Na vanrednoj sjedinici Senata Univerziteta u Sarajevu sa samo jednom tačkom dnevnog reda, doneta je odlluka da neće doći do poskupljenja školarina.

Pored članova Senata sjednici su prisustvovali gospodin Elmedin Konaković, premijer Kantona Sarajevo, prof. dr. Elvir Kazazović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, i prof. dr. Velija Katica, član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu.

Nakon trosatne diskusije o prijedlogu utvrđivanja cijene koštanja studija po studentu i visina školarina za samofinansirajuće, vanredne i DL studente na Univerzitetu u Sarajevu, vanredna sjednica završena je jednoglasno usvojenim zaključcima:

  • Senat Univerziteta u Sarajevu je konstatirao da je prioritet zajednički rad kroz dijalog sa Vladom Kantona Sarajevo na donošenju Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, te je zaključeno da će se u utorak 16. 05. 2017. godine održati zajednička sjednica Vlade Kantona Sarajevo i Senata Univerziteta u Sarajevu na kojoj će biti razmatran prijedlog novog zakona o visokom obrazovanju, kao i prijedlozi i mišljenja u amandmanskoj formi koji su usvojeni od strane Senata Univerziteta u Sarajevu.
  • Nakon donošenja Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo pristupit će se izradi Standarda i normativa Kantona Sarajevo u skladu sa novim zakonom.
  • Formirat će se ekspertna komisija, koju će činiti predstavnici Univerziteta u Sarajevu i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, s ciljem izrade elaborata o cijeni koštanja studija po studentu i prijedloga modela finansiranja Univerziteta. Utvrđeni Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu te fakulteta i akademija u njegovom sastavu koji je usvojen na nastavku 7. sjednice Senata održane 03. 05. 2017. godine, kao i materijal pripremljen za 3. vanrednu sjednicu bit će radni materijal za izradu elaborata.
  • Univerzitet u Sarajevu će zatražiti od Vlade Kantona Sarajevo da, u okviru budžetskih mogućnosti, zbog povećanja broja članica Univerziteta u Sarajevu sa 22 na 24, razmotri povećanje postojeće tranše koju doznačava Univerzitetu u Sarajevu.
  • Univerzitet u Sarajevu je u Fondu za razvoj Univerziteta obezbijedio finansijska sredstva za izradu eksterne revizije finansijskog poslovanja Rektorata i organizacionih jedinica za 2016. godinu.

Izvor: Studomat.ba

12/05/2017 11:00

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga

ITEP300x250px