Senat UNSA: 7. vanredna sjednica o Prijedlogu Zakona o visokom obrazovanju KS

25/07/2017 11:22

Senat UNSA: 7. vanredna sjednica o Prijedlogu Zakona o visokom obrazovanju KS

Univerzitet u Sarajevu održat će otvorenu 7. vanrednu sjednicu Senata zbog vanredne situacije izazvane Prijedlogom Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo od 19. jula 2017. godine, koji bi trebao biti predmet odlučivanja na sljedećem zasjedanju Skupštine Kantona Sarajevo zakazanom za 31. 07. 2017. godine.

Otvorena 7. vanredna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu održat će se u četvrtak 27. jula 2017. godine sa početkom u 10:00 sati u Svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo).

Stavovi Senata UNSA o Prijedlogu Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo

  • Postojeći Prijedlog Zakona o visokom obrazovanju je neprihvatljiv za Univerzitet u Sarajevu imajući u vidu zagarantirane akademske slobode, akademsku samoupravu i autonomiju. Iako cijenimo napore Vlade Kantona Sarajevo, na čelu sa premijerom, u nastojanju da se dođe do boljeg teksta Zakona, Univerzitet u Sarajevu smatra da ovaj tekst Zakona i dalje ne predstavlja reformski zakon.
  • Senat Univerziteta u Sarajevu smatra neprihvatljivim rješenje iz Prijedloga teksta Zakona kojim se Upravnom odboru daje pravo da razrješava rektora/dekana/direktora iako mu to ne bi smjelo biti u nadležnosti. Univerzitet u Sarajevu smatra da je jezgro autonomije Univerziteta institucionalna autonomija njegovih tijela, što podrazumijeva da je razrješavanje rektora/dekana/direktora u isključivoj nadležnosti onih tijela koja su ih i birala.
  • Osnovna pretpostavka funkcioniranja misije i vizije te strateških ciljeva Univerziteta je njegovo finansiranje.
  • Univerzitet u Sarajevu prihvata sve jasne i precizne postupke prelaska na trezorsko poslovanje. Međutim, Univerzitet upozorava i izražava zabrinutost da su ponuđena rješenja za uspostavljanje trezorskog poslovanja nedorečena, neprecizna i nejasna, te da njihova realizacija ne bi bila provodiva u praksi i dovela bi u pitanje daljnje funkcioniranje Univerziteta, posebno imajući u vidu međunarodne projekte i uključenost Univerziteta u Sarajevu u evropski prostor visokog obrazovanja.
  • Za realizaciju ponuđenih rješenja integracije Univerziteta u Sarajevu nije predviđen realan vremenski rok, što može dovesti do apsolutne paralize rada i razvoja Univerziteta u Sarajevu.
  • Ostaje otvoreno pitanje postupka prema kojem se donosi ovaj zakon s obzirom na povlačenja prethodnog prijedloga iz skupštinske procedure, te činjenice da je ovo novi Prijedlog Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.

Izvor: Studomat.ba

25/07/2017 11:22

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga

ITEP300x250px