Sarajevo: Treći Međunarodni sajam visokog obrazovanja

03/11/2016 11:37

Sarajevo: Treći Međunarodni sajam visokog obrazovanja

Sa ciljem da se pomogne svakom srednjoškolcu da izabere odgovarajući univerzitet, treću godinu za redom održava se Međunarodni sajam visokog obrazovanja u Sarajevu.

Na Sajmu će biti okupljeni univerzitet iz Bosne i Hercegovine, kao i univerziteti iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Srbiej i drugih zemalja iz regiona.

Zahvaljujući tome što će Sajam okupiti univerzitetske predstavnike, maturante i agencije za zapošljavanje, biće omogućena konstruktivna komunikacija i podrška za zajednicu kako bi se lakše došlo do odabira budućeg zvanja, odnosno kako bi se uskladila ponuda studnijskih programa sa potražnjom na tržištu rada.

Treći Međunarodni sajam visokog obrazovanja održava se u petak, 4. novembra u periodu od 11 do 18 časova u Sportskoj dvorani “Ramiz Salčin”, ulica Semira Frašte bb (Mojmilo).

Agenda:

10:30 – svečano otvorenje
12:00 – okrugli stol, tema: Visoko obrazovanje i realni sektor
18:00 – zatvaranje Sajma

Učesnici Sajma:

1. Univerzitet u Ljubljani
2. Univerzitet u Mariboru
3. Univerzitet u Kopru
4. Univerzitet u Novoj Gorici
5. CMEPIUS Slovenija
6. Sveučilište u Zagrebu
7. Sveučilište u Osijeku
8. Sveučilište u Dubrovniku
9. Sveučilište u Zadru
10. Sveučilište u Koprivnici
11. Sveučilište u Rijeci
12. Sveučilište u Splitu
13. Visoko učilište ALGEBRA Zagreb
14. Visoka škola PAR Rijeka
15. Visoko učilište R.I.T. Croatia
16. ZŠEM Zagreb
17. Metropolitan univerzitet Beograd
18. Univerzitet Džon Nezbit Beograd
19. Farmaceutski fakultet Novi Sad
20. Stomatološki fakultet Pančevo
21. University of Pecs Hungary
22. TEMPUS Hungary
23. Univerzitet SSST Sarajevo
24. Internacionalni univerzitet Sarajevo
25. Univerzitet u Tuzli
26. Univerzitet u Vitezu
27. Univerzitet Apeiron Banja Luka
28. Nezavisni univerzitet Banja Luka
29. Univerzitet Kallos Tuzla
30. Evropski univerzitet Brčko
31. Univerzitet Hercegovina
32. Business Academy Sarajevo
33. Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
34. Fondacija Konrad Adenauer
35. N.G. Ferienarbeit in Deutschland
36. Educo Centar Sarajevo i mnogi stipenditori

Okrugli stol

Tema: “Visoko obrazovanje i realni sektor”

Učesnici:

  • g. Kemal Goletić, menadžer Sajma
  • g. Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne komore Federacije BiH
  • g. Nihad Šušnjar, predsjednik Privredne komore Unsko-sanskog kantona
  • gđa Daria Duilović, šef Odsjeka za koordinaciju obrazovnih politika u Sektoru obrazovanja Ministarstva civilnih poslova
  • prof. dr. Bahrudin Šarić, prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Tuzli
  • mr. sc. Loredana Maravić, voditeljica Službe za strategiju visokog obrazovanja, međunarodnu saradnju i evropske poslove, Uprava za visoko obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatska
  • gđa. Darinka Vrečko, Ministarstvo za obrazovanje, znanosti i sport Republike Slovenije

Moderator: mr. sc. Adnan Rahimić

Na početku okruglog stola će se dati pregled reformskog statusa Bosne i Hercegovine kada je u pitanju obrazovanje, uvođenje “Bolonje” i iskustvo sa bh. univerziteta, utjecaj reformi studijskih programa (“Bolonja”) i usklađivanje sa potrebama tržišta.

Predstavnici državnog nivoa vlasti će pokušati objasniti razvoj nacionalnog kvalifikacijskog okvira BiH za studijske programe i njegovo usklađivanje sa tržištem rada, te tematizirati o ulozi obrazovanja u procesu približavanja Evropskoj uniji (tačnije, usaglašavanje bh. obrazovne i radne legislative sa pravnom stečevinom Evropske unije).

Predstavnici univerziteta, kao krucijalnog subjekta za oblikovanje budućih zaposlenika, iznijet će mišljenje o Bolonjskom procesu obrazovanja kao takvom, analizirati uspješnost njegove implementacije u zadovoljavanju potreba tržišta, te se osvrnuti na važnost učešća u programima međunarodne mobilnosti i njen doprinos ka kvalitetnom zapošljavanju.

Predstavnici privrednog svijeta će dati konkretne primjere (ne)uspješne saradnje i uspostavljanja relacija između diplomiranih kandidata i izraženih potreba za radnom snagom od privrednih subjekata. Pokušat će se dati odgovor na pitanje da li je uključenje u svjetske naučnoistraživačke i tehnološke tokove kao i unapređenje saradnje na međunarodnom planu u oblasti istraživanja i tehnološkog razvoja ključno za “otvaranje vrata” inovativnosti i konkurentnosti bh. proizvoda i usluga, naučnih, tehničkih i tehnoloških dostignuća.

Kolege iz regiona će doprinos okruglom stolu dati kroz iskustvo Hrvatske odnosno Slovenije kao naših susjednih zemalja i, usto, članica EU o temi razvoja kvalifikacijskog okvira u njihovim zemljama, odnosa studija i obavljanja prakse, tj. o relaciji studijski programi – zaposlenje. Naravno, ulaskom u Evropsku uniju istaknuta je dostupnost evropskim grantovima za međunarodnu mobilnost, te će se osvrnuti na samu međunarodnu mobilnost i njen doprinos ka kvalitetnom zapošljavanju.

Izvor: Studomat.ba

03/11/2016 11:37

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga

ITEP300x250px