RS: Objavljen konkurs za sufinansiranje studentskih projekata

08/05/2017 11:14

RS: Objavljen konkurs za sufinansiranje studentskih projekata

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata studentskih organizacija visokoškolskih ustanova za 2017. godinu.

Za ovaj konkurs budžetom je predviđeno 200.000 konvertibilnih maraka.

Na konkursu mogu učestvovati studentske organizacije sa programima i projektima koji se odnose na studentsko organizovanje, međunarodnu saradnju, organizaciju međunarodnih studentskih skupova i susreta, uključivanje u međunarodne studentske asocijacije i učešće u zajedničkim aktivnostima te posjete međunarodnim studentskim skupovima i susretima. Konkurs se odnosi takođe na stručne programe, tribine i predavanja, naučno-stručne radove, projekte i elaborate od interesa za sistem visokoškolskog obrazovanja, kao i sportske i kulturne aktivnosti i edukaciju te studentske medije i ostale projekte koji doprinose unapređenju studentskog rada i organizovanja, studentskog standarda, zastupanju interesa i prava studenata.

Učesnici konkursa

Pravo podnošenja prijave na Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata studentskih organizacija visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj za 2017. godinu imaju studentska predstavnička tijela izabrana prema Zakonu o visokom obrazovanju, studentske organizacije registrovane kod nadležnih organa u skladu sa važećim zakonskim propisima i asocijacije studentskih organizacija.

Komisija za izbor programa ili projekata izvršiće vrednovanje i rangiranje prijavljenih programa i projekata, na osnovu opštih kriterijuma i bodovne skale za ocjenjivanje, utvrđenih Pravilnikom o sufinansiranju programa i projekata studentskih organizacija. Programi i projekti će se finansirati maksimalno do 80 odsto njihove ukupne vrijednosti.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana, a konkurs se nalazi OVDJE.

08/05/2017 11:14

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga

ITEP300x250px