Fakulteti u Sarajevu na kojima će biti mjesta za drugi upis

26/07/2016 11:17

Fakulteti u Sarajevu na kojima će biti mjesta za drugi upis

Univerzitet u Sarajevu objavio je informaciju na kojim fakultetima će biti mjesta za upis studenata na drugim roku.

Među tim fakultetima nalaze se Ekonomski, Filozofski, Medicinski i Fakultet za saobraćaj i komunikacije.

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 46. sjednici održanoj 13. jula 2016. godine dao saglasnost na dodatni upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i integriranog studija (prvog i drugog ciklusa) na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini. Navedena saglasnost je upućena, putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Vladi Kantona Sarajevo na konačno odlučivanje.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa i prvu godinu integriranog studija (prvog i drugog ciklusa) na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini objavljen je 17. juna 2016. godine.

Objavljenim Konkursom planiran je upis 6189 studenata:

  • redovni studij – 2328;
  • redovni studij (troškove studija snose sami studenti) – 2255;
  • vanredni studij – 794;
  • distance learning studij – 520;
  • strani državljani – 292.

Najviše studenata prijavilo se na Ekonomski fakultet – 563, Filozofski fakultet – 464, Fakultet zdravstvenih studija – 450, Fakultet političkih nauka – 444 i Elektrotehnički fakultet – 307.

Prijave na Konkurs za upis podnosile su se organizacionim jedinicama do 4. jula 2016. godine. Prijemni ispiti će, u skladu s tekstom Konkursa, biti završeni do 29. augusta 2016. godine. Upis primljenih studenata obavit će se u periodu od 1. do 22. septembra 2016. godine, s tim da organizacione jedinice koje popune upisnu kvotu, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.

Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata, organizacione jedinice Univerziteta mogu do 29. augusta 2016. godine objaviti i realizirati naknadni konkurs. Pravo prijave na naknadni konkurs i polaganje naknadnog prijemnog ispita imaju svi kandidati koji konkuriraju prvi put za upis kao i kandidati koji su konkurirali u prvom roku, a nisu položili prijemni ispit ili su odbijeni zbog ograničenog broja kandidata.

26/07/2016 11:17

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga

ITEP300x250px