5 Erasmus+ konkursa za razmjenu

11/06/2016 09:21

5 Erasmus+ konkursa za razmjenu

Studenti sa Univerziteta u Sarajevu mogu konkurisati na evropske univerziteta, za razmjenu u trajanju od jednog semstra u okviru Erasmus+ programa mobilnosti.

Aktuelno je pet programa

  • Univerzitet u Barseloni

– konkurs za jednosemestralni studijski i istraživački boravak, a dostupne studijske oblasti su u domenu društvenih nauka – ekonomija, biznis, prava i međunarodni odnosi.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa studija, a mjesečna stipendija je 800 eura; pokriveni su i putni troškovi u visini od 275 eura.

Krajnji rok za prijavu je 13. juni.

  • Univerzitet u Rumuniji

– konkurs za studente sva tri ciklusa studija, osim za studente završnih godna. Predavanja se, u zavisnosti od studija, održavaju na engleskom ili francuskom jeziku.

Spisak studija nalazi se ovdje. Mjesečna rata stipendije iznosi 750 eura; pokriveni su i putni troškovi u iznosu do 275 eura. Prijava sa pratećom dokumentacijom, čiji se spisak može pronaći na stranici, podnosi se isključivo online.

Krajnji rok za prijavu je 17. juni.

  • Univerzitet Jyvaskyli (Finska)

– konkurs za studente sva tri ciklusa studija iz oblasti obrazovanja, društvenih nauka i biznisa. Studenti trećeg ciklusa mogu se odlučiti i za oblast informatičke tehnologije.

Mjesečna rata stipendije iznosi 850 eura, a pokriveni su troškovi puta do 360 eura.

Krajnji rok za slanje dokumentacije je 13. juni, a više informacija nalazi se ovdje.

  • Univerzitet Saarland

– konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu za studiranje u oblasti prava i jezika. Dostupna je po jedna stipendija za bachelor i PhD ciklus studija.

Mjesečna rata stipendije iznosti 800 eura, a plaćeni su troškovi puta – do 275 eura.

  • Univerzitet “Bliski Istok” (Turska)

– konkurs tehničkog univerziteta za razmjenu studenata prvog i drugog ciklusa studija. Lista oblasti za studiranje nalazi se ovdje.

Mjesečna rata stipendije iznosti 800 eura; pokriveni su i putni troškovi do 275 eura.

Krajnji rok za prijavu je 15. juni.

Troškove viza, dozvola za boravak i osiguranja za sve konkurse studenti snose sami.

Prijave za sve konkurse (osim za konkurs Univerziteta u Jašiju – na koji se prijavljuju online) potrebno je, zajedno sa pratećom dokumentacijom, lično predati u prostorijama Rektorata UNSA ili poslati u PDF formi mejlom na adresu erasmus@unsa.ba.

Spisak potrebne dokumentacije nalazi se ovdje. (Dokumenti moraju biti na engleskom jeziku)

11/06/2016 09:21

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga

ITEP300x250px