Stipendija za studenta Univerziteta u Bihaću

09/11/2016 15:29

Stipendija za studenta Univerziteta u Bihaću

Raspisan je Konkurs za dodjelu jedne stipendije koja je namenjena redovnom studentu/ici bachelor dodiplomskog ili postdiplomskog studija Univerziteta u Bihaću.

Konkurs je raspisao Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića za akademsku 2016/2017. godinu, a ostaje otvoren do 25. novembra 2016. godine.

Na konkursu mogu učestvovati kandidati koji ispunjavaju ove uslove:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine;
 • da su redovni studenti bachelor dodiplomskog studija ili postiplomskog studija na Univerzitetu u Bihaću u školskoj 2016/2017. godini;
 • da su ostvarili prosječnu ocjenu 9,5 u toku dodiplomskog ili postdiplomskog studija;
  da tokom studija nisu obnavljali godinu.

Kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje su:

 • Po osnovu uspjeha, sa prosjekom ocjena iznad 9,5
 • Po osnovu dobivenih nagrada i osvojenih medalja na takmičenjima
 • Po osnovu stepena invaliditeta kandidata, preko 60%
 • Po osnovu prosječnih primanja u domaćinstvu
 • Po osnovu potvrde da je roditelj bio u oružanim snagama Armije RBiH
 • Po osnovu potvrde da je roditelj bio zarobljen i da je bio u logoru
 • Po osnovu potvrde da je jedan od roditelja poginuo kao pripadnik Armije BiH ili kao civilna žrtva rata
 • Po osnovu potvrde da je roditelj ratni vojni invalid

Stipendija se dodjeljuje nepovratno u iznosu od 3.000 KM, a izbor kandidata za dodjelu stipendije vrši komisija koju je imenovao Upravni odbor Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • potvrda o državljanstvu
 • uvjerenje da je student/ica upisao/la školsku 2016/2017. godinu studija u statusu redovnog studenta na Univerzitetu u Bihaću;
 • uvjerenje Univerziteta u Bihaću o položenim ispitima sa izvedenom prosječnom ocjenom (minimalno 9,5) u toku predhodnih godina studija;
 • uvjerenje Univerziteta u Bihaću da student/ica tokom studija nije obnavljao/la godinu;
 • dokaz za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na državnom, evropskom ili svjetskom takmičenju iz određene oblasti;
 • pismo namjere (u zaglavlju navesti ime i prezime, adresu, kontakt telefon, e-mail) sa naznakom Prijava na konkurs za dodjelu stipendije iz sredstava Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića;
 • dokaz o materijalno-socijalnom statusu (uvjerenje o visini primanja roditelja: ček od penzije za predhodni mjesec, potvrda službe za zapošljavanje);
 • dokaz o kriterijima navedenim od „e“ do „h“
 • izjava kandidata da ne prima kredit ili stipendiju po bilo kom drugom osnovu (ovjerava se u općini).

Sva dokumenta koja se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originali ili ovjerene fotokopije. Dokumenta se ne vraćaju kandidatima.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića
Mula Mustafe Bašeskije 21
71 000 Sarajevo
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Upravni odbor Bošnjačkog instituta
U Sarajevu, 4.11.2016.
Broj: 186-KO-11/16

09/11/2016 15:29

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga

ITEP300x250px