Općina Ilidža: Stipendiranje talentovanih učenika i studenata

10/10/2016 09:20

Općina Ilidža: Stipendiranje talentovanih učenika i studenata

Općina Ilidža objavila je Konkurs za stipendiranje talentovanih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj/akademskoj 2016/2017. godini.

Na osnovu člana 6. Pravilnika o stipendiranju talentovanih učenika i studenata (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 39/13),

Općinski načelnik Općine Ilidža na prijedlog Službe za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje raspisuje

K O N K U R S

za stipendiranje talentovanih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj/akademskoj 2016/2017. godini

Pravo učešća na Konkursu za stipendiranje u školskoj/akademskoj 2016/2017. godini i dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji zadovoljavaju i ispunjavaju slijedeće kriterije i to:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine;
 • da imaju prebivalište na području općine Ilidža;
 • da su redovni učenici javnih ustanova srednjih škola Kantona Sarajevo i redovni studenti visokoškolskih ustanova (fakulteti/akademije) članica Univerziteta u Sarajevu;
 • da su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini (2015/2016.) imali sljedeći uspjeh u školi, odnosno fakultetu i to:
 • učenici prvih razreda srednjih škola koji su od trećeg do devetog razreda osnovne škole imali prosječnu ocjenu 5,0 i ocjenu iz vladanja primjerno,
 • učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola koji su u prethodnom razredu ostvarili prosječnu ocjenu 5,0 i ocjenu vladanja primjerno,
 • redovni studenti prve godine studija koji su u završnom razredu srednje škole imali prosječnu ocjenu 5,0 i ocjenu iz vladanja primjerno, te da nisu obnavljali godinu,
 • redovni studenti tehničkih fakulteta (arhitektonski, građevinski, elektrotehnički, mašinski, fakultet za saobraćaj i komunikacije), medicinskog fakulteta i srodnih fakulteta (stomatološki, farmaceutski, veterinarski i fakultet zdravstvenih studija) sa prosjekom ocjena iz prethodne godine studija najmanje 7,5 i redovni studenti ostalih fakulteta sa prosjekom ocjena najmanje 8,0, koji nisu obnovili godinu,
 • da nisu ostvarili pravo na stipendiju u školskoj/akademskoj 2016/2017. godini po osnovu uspjeha u učenju od javnog sektora (općine, grad, kanton, FBiH, BiH i fondovi).

Apsolventi nemaju pravo na stipendiranje.

Stipendija se dodjeljuje za školsku/akademsku 2016/2017. godinu i isplaćivat će se 10 mjeseci.

Uz ispunjenu prijavu na Konkurs (obrazac prijave može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Ilidža ili ovdje) kandidati trebaju dostaviti slijedeće:

 • Uvjerenje o državljanstvu BiH,
 • Prijavu mjesta prebivališta,
 • Potvrdu o upisu u školsku/akademsku 2016/2017. godinu kao redovan učenik- student,
 • Dokaz o uspjehu sa prosjekom ocjena od trećeg do devetog razreda osnovne škole za učenike prvog razreda srednje škole,
 • dokaz o uspjehu sa prosjekom ocjena u školskoj 2015/2016. godini za učenike drugog, trećeg, četvrtog razreda srednje škole i studente prve godine studija,
 • uvjerenje o prosjeku ocjena u akademskoj 2015/2016. godini za studente druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija.

Sva dokumenta koja se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti orginali ili ovjerene fotokopije, te ne smiju biti starija od 6 mjeseci.

Dokumenta dostavljena uz prijavu na Konkurs se ne vraćaju.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave Konkursa (04.10.2016. godine). Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti u Cenar za pružanje usluga građanima Općine Ilidža ili putem pošte na adresu: Općina Ilidža, Butmirska cesta 12, 71210 Ilidža.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje Općine Ilidža, Butmirska cesta 12 (telefon 775-717, 775-718 i 775-720).

Izvor: Studomat.ba

10/10/2016 09:20

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga

ITEP300x250px