Konkurs za dodjelu stipendija studentima i učenicima 2016/2017

30/09/2016 11:00

Konkurs za dodjelu stipendija studentima i učenicima 2016/2017

Udruženje “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu” raspisalo je Konkurs za dodjelu stipendija studentima koji su u ratu u BiH 1992-1995. godine izgubili jednog ili oba roditelja, invalidnim, talentovanim i socijalno ugroženim učenicima srednjih škola i studentima u školskoj/akademskoj 2016/2017. godini.

Na osnovu člana 18. Statuta i Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija djeci i mladim koji su u ratu u BiH 1992.-1995. izgubili jednog ili oba roditelja, invalidnoj, talentovanoj i djeci i mladim u stanju socijalne potrebe, Upravni odbor Udruženja “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu”, raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu stipendija studentima koji su u ratu u BiH 1992.-1995. godina izgubili jednog ili oba roditelja, invalidnim, talentovanim i socijalno ugroženim učenicima srednjih škola i studentima u školskoj/akademskoj 2016./2017. godini
Uslovi za prijavljivanje kandidata na konkurs:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • da ima mjesto prebivališta na teritoriji Bosne i Hercegovine
 • da redovno pohađa srednju školu/fakultet na teritoriji Bosne i Hercegovine
 • da za školovanje ne prima stipendiju ili novčanu naknadu po drugom osnovu
 • da ne obnavlja razred ili godinu
 • da učestvuje u prikupljanju sredstava za sopstveno i stipendiranje drugih korisnika prodajom 50 primjeraka kalendara Udruženja za 2017. godinu.

Stipendije se dodjeljuju za period od deset mjeseci u školskoj/akademskoj 2016/2017. godini.

Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni priložiti slijedeća dokumenta:

 • Uvjerenje o upisu u školu/fakultet u školskoj/akademskoj 2016/2017. godini (original) za učenike
  srednjih škola i studente na fakultetima
 • Dokaz o uspjehu u prethodnoj školskoj/akademskoj godini:
  za učenike srednjih škola svjedočanstvo o završenom razredu u školskoj 2015./2016. godini (ovjerena kopija)
  za studente prve godine studija – svjedočanstvo o završenom razredu srednje škole u školskoj 2015/2016. godini (ovjerena kopija)
  za studente druge i narednih godina – uvjerenje o prosjeku ocjena u akademskoj 2015./2016. godini
 • Prijava prebivališta (CIPS – ne starija od 30 dana)
 • Kućna lista (ovjerena u općini)
 • Izjava da kandidat ne prima stipendiju ili novčanu naknadu po drugom osnovu (ovjerena u općini)
 • Za zaposlene roditelje/staratelje platnu listu ili uvjerenje od poslodavca o visini primanja
 • Za nezaposlene roditelje/staratelje potvrdu od Zavoda za zapošljavanje
 • Za roditelje/staratelje penzionere ček od posljednje starosne, invalidske ili porodične penzije (ovjerena kopija)
 • Uvjerenje o pogibiji/smrti jednog ili oba roditelja u periodu 1992-1995. (ovjerena kopija)
 • Dokaz o invalidnosti koju je kandidat stekao u periodu 1992-1995. godina
 • Za kandidate čije domaćinstvo vodi samohrana majka/otac – uvjerenje od općine
 • Za kandidate pod starateljstvom – rješenje ili uvjerenje od nadležog organa
 • Dokaz o invalidnosti roditelja/staratelja – rješenje ili uvjerenje od nadležog organa

Kandidati u kategoriji talentovana djeca i mladi, pored prethodno navednih dokaza dužni su priložiti i slijedeće dokaze:

 • Dokaz o osvojenom prvom mjestu na federalnom i državnom nivou u kategorijama društvenih, tehničkih i predmeta muzička kultura, uz preporuku Prosvjetno-pedagoškog zavoda
 • Dokaz o nadarenosti za pisanje poezije i proze, uz preporuku Društva pisaca BiH
 • Dokaz o osvojenom prvom mjestu na sportskim državnim i međudržavnim takmičenjima, uz preporuku sportskih saveza BiH.

Konkurs, nakon objavljivanja na web stranici i facebook profilu i stranici Udruženja “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu” ostaje otvoren:

 • za učenike srednjih škola do 23.09.2016. godine
 • za studente do 10.10.2016. godine.

Izbor kandidata vršit će se komisijski, bodovanjem prema Pravilniku o načinu i uslovima ostvarivanja prava na dodjelu stipendija djeci i mladim koji su u ratu u BiH 1992-1995. izgubili jednog ili oba roditelja, invalidnoj, talentovanoj i djeci i mladim u stanju socijalne potrebe, do 31.10.2016. godine.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova konkursa i traženim dokumentima dostaviti isključivo poštom na adresu: Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“, Dobojska 4, 71000 Sarajevo, s naznakom „Prijava na konkurs“ i slovnom oznakom pripadajuće kategorije kandidata:

 • A (dijete bez roditelja)
 • B (invalidno dijete)
 • C (talentovano dijete)
 • D (dijete u stanju socijalne potrebe)

Prednost prilikom dodjele stipendije za studente prve godine studija ostvarit će kandidati koji ovjerenom kopijom svjedočanstava dokazuju odličan uspjeh za sve školske godine tokom školovanja u srednjim školama.

Prijave kandidata iz kategorija B, C i D kod kojih je prosjek primanja po članu domaćinstva 350 KM i više neće se uzimati u razmatranje.

Kao datum slanja prijave i dokumenata Udruženje uzima datum sa otiska pečata pošte.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Obrazac prijave na konkurs za dodjelu stipendija studentima koji su u ratu u BiH 1992.-1995. godina izgubili jednog ili oba roditelja, invalidnim, talentovanim i socijalno ugroženim učenicima srednjih škola i studentima u školskoj/akademskoj 2016/2017. godini potražiti na www.ogbh.com.ba.

Prilog: Prijava na Konkurs 2016-2017

Izvor: Studomat.ba

30/09/2016 11:00

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga

ITEP300x250px