Dodjela stipendija i subvencija smještaja u studentske domove

28/11/2016 13:22

Dodjela stipendija i subvencija smještaja u studentske domove

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta raspisalo je Konkurs za stipendije i subvencije namenjene redovnim studentima.

Konkursom će biti dodjeljene stipendija i subvencije smještaja u studentske domove redovnim studentima prvog i drugog ciklusa visokog obrazovanja sa područja Nercegovačko-neretvanskog kantona za akademsku 2016/2017. godinu.

Na Konkursu mogu učestvovati studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • stalno prebivalište studenta i roditeljā u HNK najmanje godinu dana prije raspisivanja konkursa, što potvrđuju potvrdama o prebivalištu koje nisu starije od šest mjeseci,
 • da nisu stariji od 21 godinu kada upisuju prvu godinu studija
 • da nemaju bespovratnu finansijsku pomoć Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK (u daljnjem tekstu: Ministarstva) ili drugog davaoca (iz sredstava budžeta i vanbudžetskih fondova bilo kojeg nivoa vlasti u BiH, javnih preduzeća ili javnih ustanova)
 • da nemaju subvencioniran smještaj u studentskom domu
 • da ne studiraju u inostranstvu ako takav studij na maternjem jeziku postoji u Bosni i Hercegovini
 • da tokom studija nisu obnovili više od jedne godine, s tim da to ne može biti godina u kojoj konkurišu za stipendiju ili subvenciju smještaja.

Pravo učestvovanja na konkursu za subvenciju smještaja imaju studenti koji ispunjavaju iznad navedene uslove, a korisnici su usluga studentskih centara (domova) u FBiH, čije je prebivalište izvan područja jedinice lokalne samouprave na kojoj se nalazi studentski dom.

Kriteriji za dodjelu stipendije/subvencije smještaja su sljedeći:

 • opći uspjeh iz srednje škole (za studente prve godine)
 • prosjek ocjena svih položenih ispita (za studente ostalih godina)
 • deficitarnost zanimanja (Odlukom utvrđuje Ministarstvo)
 • dobivene nagrade (prethodna akademska godina)
 • osvojena mjesta na takmičenjima relevantnim za studij (prethodna akademska godina) (f) sudjelovanje u odobrenim projektima, stručnim i naučnim (prethodna akademska godina)
 • objavljeni radovi i knjige relevantne za studij (prethodna akademska godina) (h) socijalni status (dokaz mjerodavne službe)
 • ostalo.

Od bodovanja po kriterijima iz prethodne tačke izuzimaju se:

 • studenti prve godine studija koji su u školskoj 2015./2016. godini proglašeni za đaka generacije u nekoj od srednjih škola na području HNK
 • studenti sa prosječnom ocjenom studija 10,00 ili 5,00.

Prijave na konkurs podnose se na prijavnom obrascu koji se može preuzeti u prostorijama Ministarstva ili na službenoj stranici Vlade HNK i na web stranici Ministarstva.

Uz popunjenu prijavu priložiti dokumentaciju kojom se potvrđuju činjenice definisane od tačke II do tačke V Konkursa.

Dokumenti moraju biti originali, ili ovjerene kopije (popis dokumenata je naveden u prilogu Prijave na konkurs).

Odluka o visini stipendije i broju stipendista u akademskoj 2016./2017. godini te Odluka o broju studenata kojima će biti subvencioniran smještaj u studentski dom, mjesečni iznos subvencije i način isplate, donijet će se naknadno.

Bodovna lista bit će objavljena u roku od 30 dana od dana zatvaranja konkursa na oglasnoj tabli Ministarstva, te na službenoj stranici Vlade HNK i Ministarstva.

U roku od 5 dana od dana objave liste studenti mogu uložiti prigovor ministru.

Nakon rješavanja prigovora, ministar donosi Odluku o studentima sa kojima će zaključiti Ugovor o stipendiranju, te Odluku o studentima koji su ostvarili pravo na subvenciju smještaja u studentski dom u akademskoj 2016./2017. godini.

Prijave za stipendiju i subvenciju smještaja sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave konkursa, putem pošte na adresu:

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK
Stjepana Radića 3/III, 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Za konkurs za dodjelu stipendija i subvencija smještaja“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

NAPOMENE: 

 • Ostvarivanje prava na subvenciju smještaja isključuje pravo na stipendiju i obrnuto.
 • Iz istog zajedničkog domaćinstva samo jedan student može biti korisnik stipendije ili subvencije smještaja.
 • Student nema pravo na stipendiju ili subvenciju smještaja ukoliko koristi stipendiju drugog stipenditora.

Prilozi:

Konkurs za dodjelu stipendija i subvencija smještaja 2016/2017
Odluka o deficitarnim zanimanjima 2016/2017
Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija i subvencija smještaja 2016/2017

28/11/2016 13:22

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga

ITEP300x250px