Back to homepage

Filološki fakultet – Bijeljina

filoloski fakultet slobomir p logo

Adresa: Pavlovića put 76, Bijeljina
Telefon: 055/231-101
Website: www.ff.spu.ba
Email: info@spu.ba

Filološki fakultet u Bijeljini pripada Univerzitetu “Slobomir P” koji je osnovan 2003. godine. Studentima je na raspolaganju odsek Anglistika. U okviru fakulteta postoje 2 ciklusa studija. Nastava se odvija po principima Bolonjske deklaracije.

SMJEROVI

OSNOVNE STUDIJE (3 i 4 godine)

  • Anglistika

MASTER STUDIJE (1 godina)

  • Anglistika

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Pravo na polaganje prijemnog ispita stiču svi kandidati sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom. Rangiranje se vrši na osnovu uspjeha u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita.

🎓Konkurs za upis 2019/2020 >>>

Prijemni ispit za Filološki fakultet u Bijeljini obuhvata testiranje svih bitnih vještina kao što su: reading comprehension,use of english, grammar, vocabulary, writing kao i translation skills. Reading comprehension testira sposobnost kandidata da razumije opširniji tekst na engleskom jeziku i u određenoj mjeri reprodukuje relevantne informacije. Use of English, grammar, vocabulary imaju za cilj da provjere poznavanje gramatike i vokabulara.

Pitanja su u formi zadataka dopunjavanja, višestrukog izbora, ispravljanja, dopunjavanja itd. Writing testira sposobnost kandidata da grupiše ideje na određenu temu, povezanost teksta kao i poznavanje i tačnost gramatike i vokabulara.

Godišnja školarina na Filološkom fakultetu iznosi 3.000,00 KM.

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavjestite preko kontakt forme.

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga

ITEP300x250px