Back to homepage

Fakultet za poslovne i finansijske studije – Banja Luka

Adresa: Jovana Dučića 23a, Banja Lukauniverzitet za poslovne studije banja luka
Telefon: 051/248-300
Website: univerzitetps.com
Email: studentskasluzba@univerzitetps.com

Fakultet za poslovne studije osnovan je 2005. godine sa ciljem obrazovanja kadrova u oblastima: Računovodstvo i revizija, Porezi, carine i budžet, Bankarstvo, Menadžment javnog sektora, Javna i lokalna samuprava, Sportski i zdravstveni menadžment i Poslovno pravo.

Pripajanjem Univerzitetu za poslovne studije, mijenja naziv u Fakultet za poslovne i finansijske studije u Banjoj Luci, tako da su i studijski programi pretrpjeli strukturne promjene. Od svog osnivanja do danas, na ovom fakultetu diplomiralo je više od 1000 studenata.

Studijski programi prvog ciklusa predviđaju nastavu u trajanju od 3 i 4 godine, odnosno 6 ili 8 semestara, dok je na drugom ciklusu studija predviđena nastava u trajanju od 1 godine, odnosno 2 semestra.

SMJEROVI

DODIPLOMSKI STUDIJ (3 i 4 godine)

 • Poslovne i finansijske studije (3 godine)
  • Računovodstvo i revizija
  • Bankarsko i berzansko poslovanje
  • Porez, carine u budžet
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje (4 godine)
  • Računovodstvo i revizija
  • Bankarstvo
  • Porez, carin i budžet

DIPLOMSKI STUDIJ (1 godina)

 • Finansijski, bankarski i berzanski menadžment

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Prijemni ispit na Fakultetu za poslovne i finansijske studije u Banjoj Luci, mogu polagati svi kandidati koji imaju završenu četvorogodišnju srednju školu. Svim prijavljenim kandidatima omogućen je rad preliminarnih testova kako bi se bolje pripremili za prijemni ispit.

🎓Konkurs za upis 2019/2020 >>>

Školarina za studente u koji nastavu pohađaju u Banjoj Luci iznosi 2000KM, studenti koji nastavu pohađaju u izdvojenom odjeljenju u Istočnom Sarajevu plaćaju iznos od 2500KM, dok studenti koji nastavu pohađaju u izdvojenom odjeljenju u Bijeljini plaćaju školarinu u iznosu od 3000KM.

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavjestite preko kontakt forme.

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga

ITEP300x250px