Back to homepage

Fakultet pravnih nauka – Banja Luka

Adresa: Pere Krece 13, Banja Lukafakultet pravnih nauka banja luka aperion univerzitet logo
Telefon: 051/430-893
Website: www.apeiron-uni.eu
Email: fpn@apeiron-uni.eu

Fakultet pravnih nauka u Banja Luci, Univerziteta “Aperion”, obrazuje studente na dva ciklusa studija. Prvim ciklusom studija predviđeni su studijski programi u trajanju od 3 i 4 godine, dok na drugom ciklusu studija nastava traje 1 ili 2 godine.

Pored osnovnih naučnih oblasti, na fakultetu se izučavaju i sporedne naučne oblasti, kroz interdisciplinarni pristup: retorika, komunikologija, međuljudski odnosi i vještine komunikacije, administracija, dokumentaristika, pravna informatika, teorija odlučivanja, menadžment rizika i upravljanje krizama, projektni menadžment, konfliktni menadžment, E-poslovanje, upravljanje poslovnim promjenama.

SMJEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (3 i 4 godine)

 • Opšte pravni studijski program
  • Trogodišnji studijski program
  • Četvorogodišnji studijski program
 • Poslovno pravo
  • Trogodišnji studijski program
  • Četvorogodišnji studijski program

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 i 2 godine)

 • Opšte pravni studijski program
  • Jednogodišnji program
  • Dvogodišnji program

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Prijemni (kvalifikacioni) ispit na Fakultetu pravnih nauka u Banjoj Luci, Univerziteta “Aperion”, mogu polagati svi kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od 4 godine. Rangiranje kandidata vrši se na osnovu uspjeha u srednjoj školi i rezultata prijemnog (kvalifikacionog) ispita. Kvalifikacioni ispit podrazumijeva test sklonosti i sposobnosti.

🎓Konkurs za upis 2019/2020>>>

Školarina za studente na prvom ciklusu studija iznosi 2750KM.

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavjestite preko kontakt forme.

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga

ITEP300x250px