Hadžići: Raspisan konkurs za 17 volontera

04/04/2017 13:06

Hadžići: Raspisan konkurs za 17 volontera

Općinski načelnik, putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove objavio je Javni poziv za prijem 17 volontera.

Javni poziv raspisuje se za prijem 17 volontera na određeno vrijeme na period od jedne godine, slijedećih zanimanja:

 • diplomirani pravnik (dva volontera),
 • diplomirani ekonomista (dva volontera),
 • diplomirani socijalni radnik (jedan volonter),
 • magistar engleskog jezika i književnosti (jedan volonter),
 • bakalaureat/bachelor sociologije (jedan volonter),
 • profesor razredne nastave (jedan volonter),
 • nastavnik biologije (jedan volonter),
 • doktor veterinatrske medicine (jedan volonter),
 • diplomirani politolog (dva  volontera),
 • magistar komunikologije (jedan volonter),
 • Bakalaureat/Bachelor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH (jedan volonter),
 • Bakalaureat/Bachelor sporta i tjelesnog odgoja (jedan volonter),
 • magistar poljoprivrede/prehrambene tehnologije (jedan volonter),
 • Bakalaureat/Bachelor-injženjer saobraćaja, drumski i gradski (jedan volonter).

Izbor i prijem volontera izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora volontera IV,VI i VII stepena stručne spreme u Općini Hadžići broj: 02-05-1207/13 od 01.02.2013.godine.

Napomena: Volonterski rad traje godinu dana bez zasnivanja radnog odnosa. Uz prijavu na Javni poziv, kandidati trebaju priložiti kraću biografiju i ostale dokaze o ispunjavanju traženih uslova Javnog poziva.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Dokumenti se neće vraćati.

Javni poziv ostaje otvoren petnaest (15)  dana od dana objavljivanja (31.03.2017. godine).

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Općina Hadžići, 71240 Hadžići, ul. Hadželi br.114., sa naznakom «Za Javni poziv za prijem volontera».

Javni poziv-prijem volontera Mart 2017

04/04/2017 13:06

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga

ITEP300x250px