Poziv za studente – Program ferijalnog rada u Njemačkoj

06/12/2016 15:30

Poziv za studente – Program ferijalnog rada u Njemačkoj

Agencija za rad i zapošljavanje (ARZ) Bosne i Hercegovine u saradnji sa Centralnim uredom za posredovanje u zapošljavanju stručne radne snage iz inostranstva (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke objavila je Javni poziv studentima za prijavu za ferijalni rad u SR Njemačkoj.

Konkurs je namjenjen redovnim studentima univerziteta u Bosni i Hercegovini koji trenutno nisu na poslednjoj godini studija, a koji su zainteresovani za rad u SR Njemačkoj u 2017. godini tokom ljetnjeg raspusta u okviru Programa ferijalnog rada.

Konkursom su obezbijeđena mjesta za 300 studenata, od čega je 190 mjesta namijenjeno studentima univerziteta u Federaciji BiH, 100 studentima univerziteta u Republici Srpskoj i 10 studentima univerziteta u Brčko distriktu.

Na konkurs se mogu prijaviti:

isključivo redovni studenti univerziteta u Bosni i Hercegovini koji nisu upisani u posljednju godinu studija.

Ostali uvjeti:

 • studenti trebaju dobro vladati njemačkim jezikom,
 • studenti trebaju biti raspoloživi za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca,
 • studenti se ne bi trebali ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi,
 • studenti bi trebali biti spremni na rad u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi.

Prijava treba da sadrži sljedeće:

 • Dva prijavna obrasca (Bewerbungsbogen 2017), obostrano štampana, čitko popunjena na njemačkom jeziku sa datumom i potpisom studenta,
 • Dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš),
 • Uvjerenje o upisu (Immatrikulationsbescheinigung)* popunjeno na njemačkom jeziku sa datumom izdavanja, potpisom odgovornog lica i pečatom visokoškolske ustanove,
 • Uvjerenje o studentskom statusu (pravo učešća u programu imaju samo redovni studenti) koje je izdala relevantna visokoškolska ustanova,
 • Ovjerenu kopiju vozačke dozvole (opcionalno).

*Napomena: studenti trebaju kod sebe sačuvati jedan primjerak Uvjerenja o upisu (Immatrikulationsbescheinigung), koji će, u slučaju da dobiju ponudu za rad, predati poslodavcu po dolasku u SR Njemačku.

Način apliciranja

Zainteresirani studenti, koji ispunjavaju navedene uvjete, dostavljaju prijavna dokumenta lično ili preporučeno poštom na sljedeći način:

 • studenti univerziteta u Federaciji Bosne i Hercegovine prema sjedištu univerziteta u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje,
 • studenti univerziteta u Republici Srpskoj prema sjedištu univerziteta u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,
 • studenti koji studiraju u Brčko distriktu BiH Zavodu za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH.

Svoje prijave studenti mogu dostavljati i direktno Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na adresu:

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
Đoke Mazalića 3, 71000 Sarajevo
sa naznakom
“Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2017”

Rok za slanje prijava je srijeda, 10. januar 2017. godine.

Napomena: Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Kriteriji koji će se primjenjivati pri odabiru kandidata:

 • Studenti moraju biti spremni da rade u SR Njemačkoj najmanje dva mjeseca (podrazumijeva da zvanični ljetni raspust relevantnih visokoškolskih ustanova mora trajati najmanje dva mjeseca).
 • Prednost će imati kandidati koji dosada nisu sudjelovali u ovom programu ili su ranijih godina dostavljali prijave za učešće u programu, ali nisu dobili radne ponude.
 • U obzir će se uzimati i nivo znanja njemačkog jezika (na osnovu samoprocjene znanja iz Prijavnog obrasca).
 • Prethodno radno iskustvo je prednost.

Spisak studenata, čije će prijave na osnovu navedenih kriterija biti odabrane i proslijeđene u ZAV, bit će objavljen na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine krajem januara 2017. godine.

ZAV će uzimati u obzir samo potpunu i ispravno popunjenu dokumentaciju koju im dostavi Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

Studenti su u obavezi da se upoznaju sa informacijama o ovom programu u dokumentu Merkblatt – Ferienbeschäftigung für im Ausland immatrikulierte Studierende, a za dodatna pojašnjenja se mogu obratiti i Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

Kontakt osobe:

Merima Planinčić
tel.: 033/560 354
E-mail: merima.planincic@arz.gov.ba

Spomenka Došenović
tel.: 033/201 600
E-mail: spomenka.dosenovic@arz.gov.ba

06/12/2016 15:30

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga

ITEP300x250px