Oglas za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika

14/06/2017 15:19

Oglas za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine raspisalo je Javni oglas za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Opći uvjeti prijema u profesionalnu vojnu službu

Kandidati koji se prijavljuju za prijem u profesionalnu vojnu službu moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete prijema:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine;
 • da su zdravstveno sposobni za službu u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine;
 • da nisu osuđivani na bezuvjetnu zatvorsku kaznu u trajanju dužem od 6 (šest) mjeseci;
 • da nisu prethodno otpušteni iz državne službe ili pravnog lica zbog povrede službene dužnosti u posljednje tri godine;
 • da im pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje određenih djelat nosti, odnosno dužnosti za vrijeme trajanja takve zabrane;
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po
  službenoj dužnosti;
 • da imaju odgovarajuću stručnu spremu potrebnu za obavljanje određene dužnosti ;
 • da nisu mlađi od 18 (osamnaest) godina, niti stariji od 27 (dvadesetsedam) godina u vrijeme prijema, to jeste, na dan 01.01.2018. godine;
 • da su uspješno završili osnovnu vojnu obuku.

Uvjete iz posljednje tačke kandidati će ispuniti ako uspješno završe osnovnu vojničku obuku, koju će Ministarstvo odbrane BiH organizirati nakon završenih testiranja, sigurnosnih provjera i zdravstvenih pregleda.

Posebni uvjeti za prijem vojnika u profesionalnu vojnu službu u Oružane snage BiH

Kandidati koji apliciraju za prijem u profesionalnu vojnu službu moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 • da imaju položen vozački ispit odgovarajuće kategorije za formacijska mjesta čiji opis poslova zahtijeva posjedovanje vozačke dozvole,
 • da posjeduju posebne psihofizičke sposobnosti i osposobljenost za vršenje poslova koje zahtijevaju određena FM,
 • da im, u procesu prijema u vojnu službu po ranijim oglasima, nije prekinuta obuka njihovom krivicom,
 • da su uspješno položili testove prema normama propisanim Pravilnikom o prijemu u vojnu službu („Službeni glasnik BiH”, br.: 12/16 i 35/16).

Izbor kandidata

Izbor kandidata po raspisanom Javnom oglasu vrši komisija za izbor vojnika u Oružane snage BiH, koju imenuje Ministrica odbrane BiH.

Selekcija i izbor kandidata realizira se kroz tri faze testiranja i provjera i osnovnu vojničku obuku.

Rok za predaju prijava sa pratećom dokumentacijom na Javni oglas je (21) dan od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH (13.6.2017. godine).

Više informacija u prilozima:

14/06/2017 15:19

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga

ITEP300x250px