Back to homepage

Hipokrat – Citati i izreke

Hipokrat

Hipokrat (oko 460. do oko 370. p.n.e.) je bio antički grčki ljekar sa ostrva Kos. Smatra se utemeljivačem kliničke medicine. Sačuvano je oko 130 spisa koje je napisao. Ona su strogo naučna i osuđuje se liječenje magijom. Međutim, dosta tih spisa predstavlja falsifikate. Ostali spisi sačinjavaju tzv. Corpus Hippocraticum koji sadrži spise iz IV vijeku p.n.e. koja još i danas važe.

Pogledajte neke od njegovih najzanimljivijih izreka.

Citati i izreke – Hipokrat

Liječenje je stvar vremena, a u nekim slučajevima stvar prilike.

Neka vaša hrana bude lijek, a vaš lijek vaša hrana.

Napravi sebi kao naviku dvije stvari; pomaži, ili bar ne čini nikome štetu.

Mudar čovjek treba smatrati zdravlje kao jedan od najvećih blagoslova, pa naučiti kako da u vlastitim mislima izvuče korist iz svoje bolesti.

U vremenu nailazimo na prilike, dok u prilikama ne nailazimo na vrijeme.

Nagle promjene uvijek su opasne. Svaka pretjeranost protivna je prirodi. Postupnost je sigurna.

Nauka je majka znanja, ali mišljenja rađaju neznanje.

Gdje god se voli umjetnost liječenja, tu se u isto vrijeme voli i humanost.

Život je tako kratak, a zanat tako opširan za naučiti.

Mnogi se dive, malo njih zna.

Svako pretjerivanje je protivno prirodi.

Život je kratak, sticanje znanja dugo, iskustvo varljivo, a povoljna prilika trenutačna.

Isto tako morate obratiti pažnju na greške pacijenata koji često lažu o uzimanju propisanih lijekova.

Ne učiniti ništa je isto ponekad dobar lijek.

Važnije je znati kakva vrsta čovjeka ima oboljenje, nego znati od kakve vrste bolesti čovjek boluje.

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments