Back to homepage

Aristotel – Citati i izreke

Aristotel

Aristotel je bio filozof Antičke Grčke čija su učenja, zajedno sa Sokratovim i Platonovim, postavila temelje filozofije zapadne civilizacije. Pohađao je Platonovu Akademiju u Atini i bio učitelj Aleksandra Velikog. Svoj život proveo je učeći, predavajući i pišući. Njegova najvažnija djela uključuju „Kategorije”, „O tumačenju”, „Analitika prva” i „Analitika druga”. U njima diskutuje o sistemu racionalizovanja i razvijanju argumenata.

Pogledajte neke od njegovih najzanimljivijih izreka.

Citati i izreke – Aristotel

Ljubav je sastavljena od jedne duše koja naseljava dva tijela.

Drag mi je Platon, ali mi je istina draža.

Čovjek je po prirodi politička životinja.

Ono smo što neprekidno radimo. Stoga je moć kontrole našeg djelovanja moć kontrole našeg karaktera, a moć kontrole našeg karaktera je moć kontrole našeg života.

Duhovitost je drskost koja je stekla obrazovanje.

Strpljenje je gorko, ali plodovi su mu slatki.

Nada je san budnih.

Sreća je smisao i svrha života, cijeli cilj i kraj ljudskog postojanja.

Kada otkrivaš u sebi drugu osobu, to je zaljubljenost. A otkrivanje sebe u drugoj osobi, to je ljubav.

Ljubiti znači željeti bližnjemu sve ono što vjerujemo da je dobro, i to zbog ljubavi prema njemu, a ne zbog sebeljublja.

Cilj mudrog čovjeka nije da obezbijedi zadovoljstvo, nego da izbjegne bol.

Ljubomora je razumska vrlina i pripada razumnim ljudima, dok je zavist prizemna i pripada prizemnim ljudima. Čovjek se uz ljubomoru natjera da ima dobre stvari, dok drugi uz zavist ne dozvoljava svome komšiji da ima dobre stvari.

Svačiji prijatelj je ničiji prijatelj.

Muzika ima moć da oblikuje karakter.

Sunce je novo svaki dan.

Pokvareni ljudi poštuju iz straha; dobri ljudi iz ljubavi.

Nesreća otkriva one koji nisu pravi prijatelji.

Mi smo ono što neprestano činimo.

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments