Back to homepage

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije – Sarajevo

fakultet kriminalistickih nauka sarajevo logo

Adresa: Zmaja od Bosne 8, Sarajevo
Telefon: 033/561-200
Website: www.fkn.unsa.ba
Email: fkn@fkn.unsa.ba

Fakultet kriminalističkih nauka u Sarajevu osnovan je 1993. godine.

Nastava se odvija u 3 ciklusa studija (dodiplomske, postdiplomske i doktorske). Prvi ciklus studija je u trajanju od 4 godine odnosno 8 semestara, drugi ciklus studija je u trajanju od godinu dana (2 semestra) i treći ciklus studija je u trajanju od 3 godine. Studentima su na raspolaganju 3 odseka: Kriminalistika, Kriminologija, Menadžment sigurnosti.

SMJEROVI

DODIPLOMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Kriminalistika
 • Kriminologija
 • Sigurnosne studije
 • Upravljanje u kriznim situacijama

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Doktorske studije

POSTDIPLOMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Kriminalistika
 • Kriminologija
 • Sigurnosne studije

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji. Ukoliko je predviđeno polaganje prijemnog ispita na osnovu:

 • općeg uspjeha
 • uspjeha iz maternjeg jezika i pojedinih predmeta značajnih za odgovarajući studij
 • rezultata postignutih na prijemnom ispitu
 • rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij
 • “Posebnog priznanja ministra obrazovanja i nauke”, a za učenike iz drugih kantona sa prosjekom 5,0.

Pravo na polaganje prijemnog ispita stiču svi kandidati sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom. Rangiranje se vrši na osnovu uspjeha u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita.

Prijemni ispit na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu, pored vrednovanja uspjeha iz srednje škole, obuhvata i polaganje prijemnog ispita – test opšte informisanosti.

🎓Konkurs za upis 2019/2020

BROJ MJESTA

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Kriminalistika
15
20
35
Kriminologija
15
20
35
Sigurnosne studije
10
20 30
Integrirani studij upravljanja u kriznim situacijama
10
20 30
UKUPNO 50 80 130*** Na fakultetu je predviđeno i 9 mjesta za strane državljane i 90 mjesta za studente koji uče na daljinu.

Pogledajte još

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavijestite preko kontakt forme.

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga

ITEP300x250px