Back to homepage

Filozofski fakultet – Pale

Adresa: Alekse Šantića 3, Pale
Telefon: 057/227-410
Website: www.ffuis.edu.ba
Email: studentskasluzba@filozof.org

Filozofski fakultet na Palama počeo je sa radom 1993. godine. Danas na fakultetu studira oko 2000 sudenata. Nastava se odvija na tri ciklusa studija: osnovne studije koje traju 4 godine (8 semestara), master studije u trajanju od 1 godine (2 semestra) i doktorske studije koje traju 3 godine (6 semestara).

SMJEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Istorija
 • Filozofija
 • Sociologija (smjerovi sociologija i socijalni rad)
 • Novinarstvo
 • Pedagogija
 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik i književnost
 • Matematika i fizika
 • Matematika i računarstvo
 • Psihologija
 • Njemački jezik i književnost
 • Ruski i srpski jezik i književnost
 • Geografija
 • Kineski i engleski jezik i književnost
 • Politikologija i međunarodni odnosi

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Razredna nastava
 • Filozofija
 • Sociologija
 • Novinarsvo
 • Istorija
 • Pedagogija
 • Psihologija
 • Srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik i književnost
 • Opšta književnost i bibliotekarstvo
 • Matematika i računarstvo

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Doktorske studije

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Pravo na polaganje prijemnog ispita stiču svi kandidati sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom. Rangiranje se vrši na osnovu uspjeha u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita.

🎓Konkurs za upis 2019/2020

Prijemni ispit na Filozofskom fakultetu na Palama se razlikuje u zavisnosti od odabranog smjera.

Na prijemnom ispitu za smjer Istorija polaže se:

 • Pismeni ispit iz srpskog jezika
 • Usmeni ispit iz istorije.

Na prijemnom ispitu za smjer Filozofija polaže se:

 • Test opšte kulture (eliminatoran)
 • Usmeni ispit iz filozofije

Na prijemnom ispitu za smjer Sociologija polaže se:

 • Test opšte informisanosti (eliminatoran)
 • Usmeni ispit iz sociologije

Na prijemnom ispitu za smjer Novinarstvo polaže se:

 • Pismeni ispit iz srpskog jezika
 • Test opšte informisanosti (eliminatoran)

Na prijemnom ispitu za smjer Pedagogija polaže se:

 • Pismeni ispit iz srpskog jezika
 • Test znanja iz pedagogije (eliminatoran)

Na prijemnom ispitu za smjer Srpski jezik i književnost polaže se:

 • Test iz srpskog jezika (eliminatoran)
 • Test iz književnosti

Na prijemnom ispitu za smjer Engleski jezik i književnost polaže se:

 • Test iz srpskog jezika i književnosti
 • Test znanja iz engleskog jezika (eliminatoran)

Na prijemnom ispitu za smjer Njemački jezik i književnost polaže se:

 • Test iz srpskog jezika i književnosti
 • Test znanja iz njemačkog jezika (eliminatoran)

Na prijemnom ispitu za smjer Ruski i srpski jezik i književnost polaže se:

 • Test iz srpskog jezika (eliminatoran)
 • Test iz književnosti

Na prijemnom ispitu za smjer Matematika i fizika i Matematika i računarstvo polaže se:

 • Pismeni iz matematike

Na prijemnom ispitu za smjer Psihologija polaže se:

 • Test znanja (eliminatoran)
 • Test mentalnih sposobnosti
 • Test opšte kulture i intervju

Na prijemnom ispitu za smjer Kineski i engleski jezik i književnost polaže se:

 • Test iz srpskog jezika i književnosti
 • Test znanja iz engleskog jezika (eliminatoran)

Na prijemnom ispitu za smjer Geografija polaže se:

 • Pismeni ispit iz srpskog jezika
 • Test znanja iz geografije (eliminatorni)

BROJ MJESTA

Naziv studijskog programa Budžet Sufinansiranje Ukupno
Istorija
15
10
25
Filozofija
10
10
20
Sociologija
15
10 25
Novinarstvo
15
10 25
Pedagogija
15
10 25
Srpski jezik i književnost
20
10 30
Engleski jezik i književnost
15
15 30
Matematika i fizika
20
5 25
Matematika i računarstvo
20
5 25
Psihologija
20
15 35
Njemački jezik i književnost
15
10 25
Ruski i srpski jezik i književnost
15
10 25
Geografija
15
10 25
Kineski i engleski jezik i književnost
15
15 30
Politikologija i međunarodni odnosi
15
15 30
Opšta književnost i teatrologija
15
5 20
Opšta književnost i bibliotekarstvo
15
5 20
UKUPNO 270 170 440*** Na fakultetu je predviđeno i 35 mjesta za strane državljane i 41 mjesta za vanredne studente.

Pogledajte još

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavijestite preko kontakt forme.

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga

ITEP300x250px