Back to homepage

Filozofski fakultet – Mostar

Adresa: Matice hrvatske bb, Mostarfilozofski fakultet sveuciliste u mostaru logo
Telefon: 036/355-400
Website: www.ff.sve-mo.ba
Email: ffmo@ffmo.ba

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, osnovan je reformom Pedagoškog fakulteta 2005. godine. Nastava se odvija na tri nivoa: preddiplomske, diplomske i postdiplomske studije. Na fakultetu studira oko 300 studenata, a nastavu drži oko 220 nastavnika.

Pored organizovanja zajedničkih konferencija i skupova, fakultet sarađuje i sa brojnim drugim ustanovama i institutima. Pored matične ustanove u Mostaru, postoje i odjeljenja u Kiseljaku i Orašju.

SMJEROVI

PREDDIPLOMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Hrvatski jezik i književnost – jednopredmetno
 • Hrvatski jezik i književnost – dvopredmetno
 • Engleski jezik i književnost – jednopredmetno
 • Engleski jezik i književnost – dvopredmetno
 • Njemački jezik i književnost – jednopredmetno
 • Njemački jezik i književnost – dvopredmetno
 • Ruski jezik i književnost – dvopredmetno
 • Komparativna književnost – dvopredmetno
 • Filozofija – dvopredmetno
 • Latinski jezik i rimska književnost – dvopredmetno
 • Povijest – dvopredmetno
 • Povijest umjetnosti – dvopredmetno
 • Arheologija – jednopredmetno
 • Arhelogija – dvopredmetno
 • Psihologija – jednopredmetno
 • Novinarstvo – jednopredmetno
 • Novinarstvo – dvopredmetno
 • Socijalni rad – jednopredmetno
 • Politologija – jednopredmetno
 • Informacijske znanosti – jednopredmetno
 • Informacijske znanosti – dvopredmetno
 • Talijanski jezik i književnost – dvopredmetno
 • Studij Logopedije – jednopredmetno
 • Odnosi s javnošću – jednopredmetno
 • Socijalni rad – Orašje
 • Odnosi s javnošću – Brčko

DIPLOMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Hrvatski jezik i književnost
 • Engleski jezik i književnost
 • Njemački jezik i književnost
 • Filozofija
 • Latinski jezik i rimska književnost
 • Povijest
 • Povijest umjetnosti
 • Arheologija
 • Psihologija
 • Novinarstvo
 • Socijalni rad
 • Politologija
 • Informatologija
 • Bibliotekarstvo
 • Novinarstvo – Orašje
 • Socijalni rad – Orašje
 • Hrvatski jezik i književnost – Orašje

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Pravo na polaganje prijemnog ispita stiču svi kandidati sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom. Rangiranje se vrši na osnovu uspjeha u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita.

🎓Konkurs za upis 2019/2020

Na Filozofskom fakultetu razredbeni ispit sastoji se od pismenog i usmenog dijela ispita iz područja koje se upisuje, a studiji stranih jezika imaju i usmenu provjeru znanja.

Na studijima Novinarstvo i Politologija se polaže ispit iz

 • Opće kulture (aspekt novinarstva ili politike),
 • Hrvatskog jezika i
 • Povijesti

Na studiju Informacijske znanosti test se polaže iz:

 • Informatike,
 • Opće kulture i
 • Hrvatskog jezika

Na studiju Socijalni rad radi se test koji obuhvaća pitanja iz:

 • Hrvatskog jezika i književnosti,
 • Sociologije,
 • Psihologije i
 • logičkog zaključivanja

Na studiju Psihologija razredbeni ispit obuhvaća ispitivanja sposobnosti, motiviranosti za studij i provjeru znanja iz:

 • Psihologije,
 • Matematike,
 • Fizike i
 • Biologije

Na studiju Logopedije razredbeni ispit polaže se iz:

 • Psihologije,
 • Biologije i
 • Hrvatskog jezika

BROJ MJESTA

Studenti se u prvu godinu upisuju u statusu:

 • redovitih studenata, za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa
 • redovitih studenata koji sami plaćaju svoj studij
 • izvanrednih studenata, za koje sredstva osiguravaju poduzeća ili ustanove u kojima su zaposleni ili sami plaćaju troškove svoga studiranja
 • studenti strani državljani
Studijski program Redoviti studenti Redoviti – plaćanje Izvanredni studenti Strani studenti
Hrvatski jezik i književnost – jednopredmetno
1
5
2
2
Hrvatski jezik i književnost – dvo predmetno
1
5
2
2
Engleski jezik i književnost – jednopredmetno
3
33
4
Engleski jezik i književnost – dvopredmetno
3
33
4
Njemački jezik i književnost – jednopredmetno
1
12
2
Njemački jezik i književnost – dvopredmetno
1
12
2
Ruski jezik i književnost – dvopredmetno
1
17
2
Komparativna književnost – dvopredmetno
1
5
2
2
Filozofija – dvopredmetno
1
8
4
2
Latinski jezik i rimska književnost – dvopredmetno
1
3
1
Povijest – dvo predmetno
2
16
9
3
Povijest umjetnosti – dvopredmetno
1
17
2
Arhelogija – jednopredmetno
1
8
1
Arhelogija – dvopredmetno
1
8
1
Psihologija – jednopredmetno
5
49
6
Novinarstvo – jednopredmetno
1
12
5
2
Novinarstvo – dvopredmetno
1
5
2
2
Socijalni rad – jednopredmetno
5
30
19
6
Politologija – jednopredmetno
1
12
5
2
Informacijske znanosti – jednopredmetno
6
35
22
7
Informacijske znanosti – dvopredmetno
1
12
5
2
Talijanski jezik i književnost – dvopredmetno
2
25
3
Studij Logopedije – jednopredmetno
4
41
5
Odnosi s javnošću – jednopredmetno
4
25
16
5
Odnosi s javnošću – Brčko
10
8
2
Socijalni rad – Orašje
10
15
15
UKUPNO 49 448 116 89


*** Na fakultetu je predviđeno i 59 mjesta za redovite strane studente koji sami plaćaju studij i 30 mjesta za izvanredne strane studente.

Pogledajte još

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavijestite preko kontakt forme.

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga

ITEP300x250px