Back to homepage

Akademija umjetnosti – Banja Luka

Adresa: Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a, Banja Lukaakademija umetnosti banja luka
Telefon: 051/348-805
Website: au.unibl.org
Email: info@aubl.org

Akademija umjetnosti u Banja Luci osnovana je prije skoro dvije decenije, 1998. godine. Veliki nedostatak školovanih umjetnika bio je jedan od preduslova za osnivanje Akademije umjetnosti po uzoru na akademije u Novom Sadu i Beogradu.

Studenti mogu pohađati nastavu na tri studijska programa: dramske, muzičke i likovne umjetnosti. Od svog osnivanja do danas, Akademiju je završilo više od 550 studenata. Mnogi od njih aktivno učestvuju u kulturnom i javnom životu Republike Srpske. Nastava na svim studijskim programima pohađa se u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

SMJEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Muzička umjetnost
  • Kompozicija
  • Solo pjevanje
  • Dirigovanje
  • Klavir
  • Gitara
  • Gudački instrumenti
  • Duvački instrumenti
  • Etnomuzikologija
  • Muzička terija i pedagogija
  • Kamerna muzika (na master studijama)
 • Likovna umjetnost
  • Slikarstvo
  • Grafika
  • Grafički dizajn
 • Dramska umjetnost
  • Gluma
  • Pozorišna režija
  • Dramaturgija
  • Filmski i televizijski smjer
  • Animirani film
  • Produkcija

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 i 2 godine)

 • Muzička umjetnost
 • Likovna umjetnost
  • Slikastvo
  • Grafika
 • Dramska umjetnost
  • Filmski i televizijski smer (4 semestra, 2 godine)
  • Gluma
  • Pozorišna režija
  • Dramaturgija

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Pravo na polaganje prijemnog ispita stiču svi kandidati sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom. Rangiranje se vrši na osnovu uspjeha u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita.

🎓Konkurs za upis 2019/2020 >>>

Prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, razlikuje se u zavisnosti od izabranog studijskog programa:

Likovne umjetnosti

Slikarstvo i Grafika.

Kandidati dostavljaju mapu crteža formata 100×70 cm, minimum 10 tabli popunjenih crtežima. Prijemni ispit traje četiri dana, u trajanju od 9 do 13 sati.

 • Prvi dan – Studija portreta (po živom modelu)
 • Drugi dan – Studija akta (po živom modelu)
 • Treći dan – Studija akta (po živom modelu)
 • Četvrti dan – Slikanje mrtve prirode (tempera, gvaš, akril…).

Grafički dizajn

Kandidati dostavljaju mapu sa deset radova iz oblasti grafičkog dizajna prvog dana prijemnog ispita (grafički znakovi, logotipi, plakati, leci, brošure i sl.)Poželjno radove dostaviti u formatima A4 ili A3 postavljenog na papire B2.

Prijemni ispit traje tri dana:

 • Prvi dan – Studija portreta (po živom modelu).
 • Drugi dan – Slikanje mrtve prirode (tempera, gvaš, akril…)
 • Treći dan – Realizacija grafičkih rješenja po zadatim parametrima.

Dramske umjetnosti

Prijemni ispit se sastoji, u zavisnosti od smjera, od pismenog, usmenog i praktičnog dijela i razgovora pred komisijom.

Rang-lista kandidata formira se na osnovu ostvarenih bodova, po ranije utvrđenim kriterijumima. Prijemni ispit su položili kandidati koji su osvojili najmanje 15 od 50 bodova na prijemnom ispitu. Na rang listu, pojaviće se kandidati koji su pored toga položili i ispit za provjeru skolonosti i sposobnosti.

Detaljnije o prijemnom ispitu na odsjeku dramskih umjetnosti pogledajte ovdje.

Muzička umjetnost

U zavisnoti od smjera kandidatri polažu prijemni ispit iz glavnog predmeta i pismenog i usmenog dijela iz teorije muzike, harmonije i muzičkih oblika. Pismeni i usmeni dio podrazumijevan je predmete: kompozicija, dirigovanje, muzikologija i etnomuzikologija i muzička teorija i pedagogija.

Detaljnije o prijemnom ispitu na odsjeku za muzičku umjetnost pogledajte ovdje.

BROJ MJESTA

Naziv studijskog programa Budžet Sufinansiranje Ukupno
Muzička umjetnost
10
21
31
Likovna umjetnost
4
20
24
Dramska umjetnost
7
27 34
UKUPNO 21 68 89*** Na fakultetu je predviđeno i 11 mjesta za strane državljane.

Pogledajte još

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavijestite preko kontakt forme.

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga

ITEP300x250px