Univerzitet u Sarajevu: Odobren dodatni upisni rok

29/07/2016, 10:46

Univerzitet u Sarajevu: Odobren dodatni upisni rok

Vlada Kantona Sarajevo donijela je Odluku o proširenju broja studenata koji će se upisati u prvu studijsku godinu I i II ciklusa i integriranog studija.

U studijskoj 2016/2017. godini biće upisan dodatni broj studenata na fakultete Univerziteta u Sarajevu i to na Ekonomski fakultet – na Odsjek za menadžemnt 74 kandidata, Odsjek za menadžment-engleski jezik 58 kandidata i na Odsjek – Visoka poslovna škola 45 kandidata. Svi kandidati će biti upisani u statusu redovnih studenata koji troškove studija snose sami.

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu biće mjesta za upis još 39 kandidata u statusu redovnih samofinansirajućih studenata.

Odobren je dodeni upis i na Filozofski fakultet – na jednopredmetni studij Engleskog jezika i književnosti gde će biti upisano još 10 kandidata u statusu samofinansirajućih studenata, dok će u statusu vanrednih studenata biti upisano takođe 10 studenata.

Na jednopredmetni studij Odsjeka za psihologiju u statusu redovnih samofinansirajućih studenata biće mjesta za upis još 30 studenata.

29/07/2016, 10:46

Komentar(a)

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*