Pravni fakultet – Sveučilište u Mostaru

Adresa: Matice hrvatske bb, Mostarpravni fakultet sveuciliste u mostaru logo
Telefon: 036/337-150
Website: www.pfmo.ba
Email: pravo@pfmo.ba

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru počeo je s radom 1971. godine, a kao samostalna ustanova radi od 1976. godine. Nastava se odvija na tri nivoa: preddiplomske, diplomske i poslijediplomske studije. Nastava je koncipirana u skladu sa principima Bolonjske deklaracije. Pored matične ustanove u Mostaru, postoje i centri u Vitezu i Orašju.

SMJEROVI

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

 • Pravni studij
  • Centar Vitez
  • Centar Orašje
 • Studij kriminalistike i sigurnosni menadžment
  • Centar Vitez
  • Centar Orašje

DIPLOMSKI STUDIJ

 • Pravni studij
 • Centar Vitez
 • Centar Orašje

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

🎓Konkurs za upis 2018/2019

Na Pravnom fakultetu prijem pristupnika vršit će samo na temelju uspjeha iz srednje škole.

BROJ MJESTA

Studenti se u prvu godinu upisuju u statusu:

 • redovitih studenata, za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa
 • redovitih studenata koji sami plaćaju svoj studij
 • izvanrednih studenata, za koje sredstva osiguravaju poduzeća ili ustanove u kojima su zaposleni ili sami plaćaju troškove svoga studiranja
 • studenti strani državljani
Studijski program Redoviti studenti Redoviti – plaćanje Izvanredni studenti Strani studenti
Pravni studij
10
100
20
25
Centar Vitez
20
5
Centar Orašje
30
20
Studij kriminalistike i sigurnosti menadžment
10
170
30
40
Centar Vitez
30
5
Centar Orašje
70
20
Stručni studij javna uprava
10
70
50
25
Centar Vitez- javna uprava
30
5
Centar Orašje- javna uprava
50
10
UKUPNO 30 340 330 155


*** Na fakultetu je predviđeno i 30 mjesta za redovite strane studente koji sami plaćaju studij i 125 mjesta za izvanredne strane studente.

Pogledajte još

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavijestite preko kontakt forme.

Komentar(a)

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*