Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti – Mostar

Adresa: Matice hrvatske bb, Mostarfakultet prirodoslovno matematickih znanosti mostar logo
Telefon: 036/355-455
Website: www.fpmoz.sve-mo.ba
Email: fpmoz.mostar@tel.net.ba

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, osnovan je reformom Pedagoškog fakulteta 2005. godine. Od samog osnovanja do danas u nastavi se primjenjuju principi Bolonjske deklaracije. Nastava se odvija na tri nivoa studija: preddiplomski, diplomski i poslijediplomske ili doktorske studije. Pored matične ustanove u Mostaru, postoje i odvojena odjeljenja u Livnu, Kreševu o Orašju.

SMJEROVI

PREDDIPLOSKE STUDIJE (3 i 4 godine)

 • Kineziologija
 • Glazbena umjetnost
 • Informatika
 • Matematika
 • Fizika
 • Biologija
 • Geografija
 • Kemija
 • Predškolski odgoj
 • Razredna nastava
 • Pedagogija
 • Znanost o okolišu
 • Edukacijska rehabilitacija
 • Geografija smjer Turizam i zaštita okoliša
 • Informatika – Orašje
 • Razredna nastava – Orašje
 • Predškolski odgoj – Orašje
 • Geografija smjer Turizam i zaštita okoliša – Orašje
 • Glazbena umjetnost – Kreševo
 • Tehnika
 • Stručni studij kineziologije – 3 godine

DIPLOMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Fizička kultura
 • Glazbena umjetnost
 • Informatika
 • Matematika
 • Fizika
 • Biologija
 • Geografija
 • Kemija
 • Predškolski odgoj
 • Razredna nastava
 • Pedagogija
 • Znanost o okolišu (Ekologija)
 • Edukacijska rehabilitacija, modul inkluzivna edukacija i rehabilitacija
 • Geografija, smjer Turizam i zaštita okoliša
 • Matematika
 • Tehnika
 • Stručni studij kineziologije

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Pravo na polaganje prijemnog ispita stiču svi kandidati sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom. Rangiranje se vrši na osnovu uspjeha u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita.

🎓Konkurs za upis 2018/2019

Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti razredbeni ispit sastoji se od pismenog i usmenog dijela ispita iz područja koje se upisuje.

Na Studiju razredne nastave razredbeni ispit se sastoji od testa iz:

 • Hrvatskog jezika
 • Matematike,
 • usmenog ispita iz Glazbene kulture i
 • praktičnog rada iz Likovne kulture.

Na Studiju predškolskog odgoja, nema testa iz Matematike, a ostalo je isto kao na Studiju razredne nastave.

Na studiju Edukacijska rehabilitacija razredbeni ispit sastoji se od testa iz

 • Sociologije,
 • Biologije (Znanost o čovjeku) i
 • Psihologije.

BROJ MJESTA

Studenti se u prvu godinu upisuju u statusu:

 • redovitih studenata, za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa
 • redovitih studenata koji sami plaćaju svoj studij
 • izvanrednih studenata, za koje sredstva osiguravaju poduzeća ili ustanove u kojima su zaposleni ili sami plaćaju troškove svoga studiranja
 • studenti strani državljani
Studijski program Redoviti studenti Redoviti – plaćanje Izvanredni studenti Strani studenti
Kineziologija
3
65
17
Glazbena umjetnost
3
25
7
Informatika
3
30
25
12
Matematika
3
25
20
12
Fizika
3
27
25
20
Biologija
3
30
20
12
Geografija
3
20
20
7
Kemija
3
30
20
12
Predškolski odgoj
3
30
25
27
Razredna nastava
3
35
30
22
Pedagogija
3
35
30
22
Edukacijska rehabilitacija
30
20
20
Geografija smjer Turizam i zaštita okoliša
3
35
30
22
Informatika – Orašje
15
5
15
Razredna nastava – Orašje
10
10
20
Predškolski odgoj – Orašje
10
10
20
Glazbena umjetnost – Kreševo
23
7
Predškolski odgoj – Vitez
10
10
20
Razredna nastava – Vitez
10
10
20
Stručni studij kineziologije
25
25
UKUPNO 36 515 315 339

 


*** Na fakultetu je predviđeno i 186 mjesta za redovite strane studente koji sami plaćaju studij i 153 mjesta za izvanredne strane studente.

Pogledajte još

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavijestite preko kontakt forme.

Komentar(a)

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*